PROPTER_2

propter
Uppslagsord
propter
Definition
nära, på grund av (+ ack)
Ordklass
Preposition
Semantisk grupp
Orörliga prepositioner
Frekvens
560
Swedish