PROPE_1/PROPE_2/PROPIOR

prope
Uppslagsord
prope
Definition
nära, nästan (averb och prep. + ack)
Ordklass
Preposition
Semantisk grupp
Plats
Frekvens
189
Swedish