PROCVL

procul
Uppslagsord
procul
Definition
långt borta, på avstånd
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Plats
Frekvens
397
Swedish