probo
Uppslagsord
probō -āre
Definition
gilla, godkänna, bevisa
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Befallningsverb
Frekvens
784
Swedish