PRO_1

pro
Uppslagsord
prō
Definition
för, framför, till försvar för (+ abl)
Ordklass
Preposition
Semantisk grupp
Orörliga prepositioner
Frekvens
128
Swedish