PRIVATVS

privatus
Uppslagsord
prīvātus -a -um
Definition
avskild, personlig, privat
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Umgänge
Frekvens
882
Swedish