prior
Uppslagsord
prior prius
Definition
den förre, förste
Ordklass
Adjektiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
526
Swedish