PRINCEPS_1/PRINCEPS_2

princeps
Uppslagsord
prīnceps -cipis
Definition
den förste, främsta; (subst.) furste, ledare
Ordklass
Adjektiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Staden
Frekvens
317
Swedish