PRIMVS

primus
Uppslagsord
prīmus -a -um
Definition
den första, första
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
91
Swedish