primum
Uppslagsord
prīmum
Definition
först
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
252
Swedish