PRAETER_2

praeter
Uppslagsord
praeter
Definition
utom, förbi, mer än (+ ack)
Ordklass
Preposition
Semantisk grupp
Plats
Frekvens
756
Swedish