PRAESTO_1

praesto
Uppslagsord
praestō -stāre -stitī -stitum
Definition
stå framför, överträffa
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Andra sinnen
Frekvens
423
Swedish