praeda
Uppslagsord
praeda -ae f.
Definition
byte
Ordklass
Substantiv: 1a deklinationen
Semantisk grupp
Krig och fred
Frekvens
626
Swedish