PRAECEPTVM

praeceptum
Uppslagsord
praeceptum -ī n.
Definition
föreskrift, befallning, lära
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Lag och rätt
Frekvens
825
Swedish