POTIS

potis
Uppslagsord
potis -e
Definition
mäktig, förmögen
Ordklass
Adjektiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
947
Swedish