POTENS

potens
Uppslagsord
potēns potentis
Definition
mäktig, i stånd till
Ordklass
Adjektiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
567
Swedish