post
Uppslagsord
post
Definition
efter (adverb och prep. + ack)
Ordklass
Preposition
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
164
Swedish