POSCO

posco
Uppslagsord
pōscō pōscere popōscī
Definition
fodra, kräva, fråga efter
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Tal/retorik
Frekvens
487
Swedish