porto
Uppslagsord
portō -āre
Definition
bära, föra, tåla
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
853
Swedish