PONO

pono
Uppslagsord
pōnō pōnere posuī positum
Definition
sätta, ställa, lägga
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Rörelseverb
Frekvens
102
Swedish