PLERVMQVE

plerumque
Uppslagsord
plērumque
Definition
för det mesta, vanligen
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
974
Swedish