PIVS

pius
Uppslagsord
pius -a -um
Definition
plikttrogen, dygdig, rättmätig
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
748
Swedish