PERGO

pergo
Uppslagsord
pergō pergere perrēxī perrēctum
Definition
fortsätta, gå vidare
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Rörelse
Frekvens
821
Swedish