PER

per
Uppslagsord
per
Definition
genom (+ ack)
Ordklass
Preposition
Semantisk grupp
Plats
Frekvens
30
Swedish