PENDO

pendo
Uppslagsord
pendō pendere pependī pēnsum
Definition
hänga upp, väga, överväga, betala
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Affärer/pengar
Frekvens
988
Swedish