pecco
Uppslagsord
peccō -āre
Definition
begå ett brott, synda
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Lag och rätt
Frekvens
792
Swedish