PAVPER

pauper
Uppslagsord
pauper -eris
Definition
fattig, torftig
Ordklass
Adjektiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Affärer/pengar
Frekvens
844
Swedish