PATIOR

patior
Uppslagsord
patior patī passus sum
Definition
lida, tillåta, tåla
Ordklass
Verb: deponens
Semantisk grupp
Befallningsverb
Frekvens
185
Swedish