PARVVS_2

parvus
Uppslagsord
parvus -a -um
Definition
liten
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
143
Swedish