PARVM_2

parum
Uppslagsord
parum
Definition
föga
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
204
Swedish