PARS

pars
Uppslagsord
pars partis f.
Definition
del
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
65
Swedish