paro
Uppslagsord
parō -āre
Definition
förbereda, skaffa; parātus -a -um: beredd
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Skapa/göra
Frekvens
160
Swedish