PARIO_2

pario
Uppslagsord
pariō parere peperī partum
Definition
föda, frambringa,
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -iō
Semantisk grupp
Liv och varande
Frekvens
829
Swedish