PAR_2

par
Uppslagsord
pār paris
Definition
lika
Ordklass
Adjektiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
281
Swedish