oro
Uppslagsord
ōrō -āre
Definition
bedja
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Religion
Frekvens
755
Swedish