ORIOR

orior
Uppslagsord
orior orīrī ortus sum
Definition
stiga upp, uppkomma, börja
Ordklass
Verb: deponens
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
642
Swedish