OPTO

opto
Uppslagsord
optō -āre
Definition
önska
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
417
Swedish