OPS

ops
Uppslagsord
ops opis f.
Definition
resurser, makt, hjälp
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Affärer/pengar
Frekvens
318
Swedish