OPORTET

oportet
Uppslagsord
oportet -ēre -uit
Definition
bör, måste (+ ami)
Ordklass
Verb: opersonligt
Semantisk grupp
Umgänge
Frekvens
806
Swedish