OPERA

opera
Uppslagsord
opera -ae f.
Definition
arbete, möda, jobb
Ordklass
Substantiv: 1a deklinationen
Semantisk grupp
Affärer/pengar
Frekvens
843
Swedish