ONVS

onus
Uppslagsord
onus oneris n.
Definition
börda
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
842
Swedish