OB

ob
Uppslagsord
ob
Definition
mot, för ... skull (+ ack)
Ordklass
Preposition
Semantisk grupp
Plats
Frekvens
449
Swedish