NVMEN

numen
Uppslagsord
nūmen -inis n.
Definition
nick, (gudomlig) makt, gudomligt väsen
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Religion
Frekvens
452
Swedish