NVM

num
Uppslagsord
num
Definition
frågepartikel där ett nekande svar väntas
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
924
Swedish