NOTVS_2

notus
Uppslagsord
nōtus -a -um
Definition
känd, bekant
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
477
Swedish