NOSCO

nosco
Uppslagsord
nōscō nōscere nōvī nōtum
Definition
veta, lära känna
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Utbildning/kunskap
Frekvens
347
Swedish