NON

non
Uppslagsord
nōn
Definition
inte
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
6
Swedish