ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθην

Search Lemma
ὑπάρχω
DEFINITION
exist, be, belong to; τὰ ὑπάρχοντα existing circumstances
FREQUENCY RANK
122
Part of Speech
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP
Humanity and Being
Engelska