φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνην

Search Lemma
φαίνω
DEFINITION
bring to light, make appear, make clear; (pass.) come to light, be seen, appear, appear to be (+ptc. or infin.)
FREQUENCY RANK
114
Part of Speech
verb: -ω liquid stem
SEMANTIC GROUP
Showing and Finding
Engelska