NOCEO

noceo
Uppslagsord
noceō nocēre nocuī
Definition
skada
Ordklass
Verb: 2a konjugationen
Semantisk grupp
Våld
Frekvens
509
Swedish